Top
GP Økonomi / GRFS  / God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017

God regnskapsføringsskikk oppdatert pr juni 2017

Endringene skyldes hovedsakelig nye begreper og nye henvisninger etter ikrafttredelse av skatteforvaltningsloven 01.01.17.

23.06.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Foruten endringene som skyldes skatteforvaltningsloven, er det innarbeidet endringer som følger av redusert oppbevaringstid for oppdragsdokumentasjon. 

Det er i tillegg gjort enkelte språklige endringer og korreksjoner.

Det er ikke gjort materielle endringer i de kravene som stilles til autoriserte regnskapsførere, og endringene har derfor verken vært sendt på høring eller til godkjenning i foreningenes styrer. Endringene er fastsatt av bransjestandardutvalget.

Den nye utgaven finner du her.

Her finner du en utgave hvor endringene er markert.

Du finner alltid siste utgave på nettsiden for God regnskapsføringsskikk.