Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene

Søk på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene

Tjenesten BRIS gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.

26.06.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

BRIS (Business Register Interconnection System) er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. 

Du kan også bestille dokumenter, som årsregnskap og stiftelsesdokumenter. I første versjon er gratisdokumenter tilgjengelige, men senere vil det også bli mulig å bestille dokumenter som krever betaling.

Foreløpig er 13 av 31 land med i BRIS

Land som er koblet på BRIS i dag er

 • Norge

 • Sverige

 • Tyskland

 • Polen

 • Malta

 • Hellas

 • Italia

 • Kroatia

 • Slovenia

 • Kypros

 • Danmark

 • Spania

 • Belgia

I den kommende tiden vil flere land kobles på. Totalt skal alle 31 EU og EØS-land kobles på BRIS. Noen av landene tilbyr bare enkelte tjenester.