Top
GP Økonomi / Bokføring  / Hva er internettsalg?

Hva er internettsalg?

Salg over internett anses ikke som kontantsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften (fra 01.01.19). Ved slike salg kreves ikke bruk av kassasystem med produkterklæring etter kassasystemlova.

04.07.17

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, fagansvarlig regnskap, Regnskap Norge

Del

Skattedirektoratet har i en uttalelse 29.06.17 Internettsalg etter kassasystemlova og bokføringsforskriften utdypet hva som ligger i begrepet «salg over internett». Uttalelsen forutsetter at selger er bokføringspliktig i Norge etter bokføringsloven § 2.

Rettslig grunnlag

Salg over internett regnes ikke som kontantsalg etter  kassasystemlova § 2 bokstav a og bokføringsforskriften § 5-3-1 bokstav a (fra 01.01.19), selv om kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering. Det vil dermed ikke være krav om å registrere og dokumentere slike salg ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova.

Bokføringsstandardstyret har tidligere publisert uttalelse om god bokføringsskikk GBS 16 Internettsalg. Uttalelsen definerer ikke internettsalg. Som eksempler på kontantsalg over internett nevnes imidlertid nedlasting av musikk, film eller programvare med samtidig betaling – typisk med bank- eller kredittkort. Uttalelsen drøfter videre skillet mellom forskuddsbetaling (finansielt forskudd), kontantsalg og kredittsalg, samt gir svar på hvilke dokumentasjonskrav som gjelder ved internettsalg og hvilke krav det er til å bokføre internettsalg i kundespesifikasjonen.

Definisjon av «salg over internett»

Skattedirektoratet definerer e-handel som handel hvor avtaler om kjøp av varer eller tjenester blir inngått over internett, for eksempel via PC eller mobiltelefon på en nettbutikk, nettauksjon eller over e-post. «Salg over internett» er slik e-handel der salg gjennomføres ved at en vare eller tjeneste bestilles og betales ved bruk av en nettløsning tilrettelagt av selgeren, uten at selgerens forretningssted (herunder automater) oppsøkes. Det er en forutsetning at kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, ellers er salget uansett aldri å regne som kontantsalg.

Bruk av apper

Skattedirektoratet legger vekt på at det ved salg over internett benyttes elektroniske løsninger hvor transaksjonene gjennomføres ved bruk av kundens tekniske utstyr. Kunden oppsøker ikke et kassapunkt på leverandørens forretningssted eller en automat for å få gjennomført kjøpet. Kontantsalg gjennom apper anses dermed som salg over internett, for eksempel ved bruk av Ruter-appen, NSB-appen eller ulike parkeringsapper.

E-handel som ikke er kontantsalg

Salg som ikke er kontantsalg, altså hvor kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger ikke gjøres opp samtidig med levering, må normalt dokumenteres som kredittsalg – også ved e-handel. Et typisk eksempel på dette er bestilling av varer på internett. Det kan i slike tilfeller være snakk om forskuddsbetaling (finansielt forskudd) med etterfølgende fakturering, eller ordinær fakturering etter at varen er levert til kjøper. Se mer om dette i GBS 16.

Bestilling over internett

Bestilling av varer eller tjenester over internett, med etterfølgende levering og betaling, anses ikke som «salg over internett». Hvis det betales for varen eller tjenesten ved levering, for eksempel når kjøper henter varen på selgers forretningssted, anses dette som ordinært kontantsalg. Slike salg må registreres og dokumenteres ved bruk av kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller krav i kassasystemlova. Et typisk eksempel på dette er at kjøper bestiller mat på hjemmesiden til en restaurant, for deretter å  hente og betale maten på restauranten.