Top
GP Økonomi / Regnskap  / 58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

58 229 regnskapspliktige mottar påminnelse om levering årsregnskap

Husk at forsinkelsesgebyr løper fra 1. august.

24.07.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

De regnskapspliktige vil 25. juli motta påminnelse om levering av årsregnskap. Påminnelsen legges ut i Altinn, med varsling pr e-post.

Foruten melding direkte til de regnskapspliktige, vil både regnskapsførere og revisorer motta samleoversikter over hvilke kunder det savnes årsregnskaper fra. I år vil 2 857 regnskapsførere  og 502 revisorer motta slik oversikt. Disse representerer henholdsvis 32 522 og 26 277 regnskapspliktige. Oversikten blir tilgjengelig i Altinn.

Det er en positiv utvikling i tidligere levering av årsregnskaper. I 2016 var det 64 711 regnskapspliktige som mottok tilsvarende påminnelse en uke før forsinkelsesgebyr begynner å løpe, mens henholdsvis 3 045 regnskapsførere og 549 revisorer mottok samleoversikter. Det er med andre ord færre som mottar påminnelse i år enn i fjor.

De som har årsregnskap til behandling hos Regnskapsregisteret vil ikke motta påminnelse.

Les mer om påminnelser og forsinkelsesgebyr her.