Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 34

Christines hilsen uke 34

Uken preges av møtevirksomhet – som bidrar til dialog – som gir et enda bedre utgangspunkt for å gi dere som medlemmer den informasjonen dere trenger for å vite at vi stadig jobber for å bedre deres hverdag.

24.08.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Storforum-møte

Denne uken gjennomførte vi storforum-møte. Her kom medlemmer med innspill på hva de ønsker vi skal bruke mer tid på fremover. Synlighet var en gjenganger.

Flere av dere ønsker at vi skal være mer synlig, både overfor dere som medlemmer og i media, slik at flere får kunnskap om hva vi og hva bransjen gjør og leverer av verdi. Verdi for medlemmer og verdi for bransjens kunder.

Dette er viktig og noe vi vil prioritere fremover!  

Elektronisk varsel om tvangsmulkt på mva kommer!

Mange medlemmer er irriterte over at varsel om tvangsmulkt på mva sendes per post, og ikke som andre varsler, som sendes elektronisk gjennom Altinn. Regnskap Norge har jobbet for at alt skal varsles elektronisk, ikke minst så regnskapsfører også mottar denne informasjonen. Skatteetaten har nå bekreftet, i dialog med oss, at de har planer om å få dette på plass om 2–3 måneder.

NAF har startet arbeid med å utvikle felles nordiske prinsipper for utøvelse av regnskapsvirksomhet

NAF (Nordic Accountant Federation), som Regnskap Norge er en del av, mener det vil være en styrke om landene kan samles om noen overordnede prinsipper for utøvelse av regnskapsvirksomhet.  Disse må ligge innenfor rammen av nasjonale regler, herunder god regnskapsføringsskikk (GRFS). En eventuell nordisk standard vil med andre ord verken innebære avvik eller tilleggskrav fra det regelverket vi allerede har.

Regnskapsbransjene i de ulike landene nokså like, og med samme formål: Å gi merverdi og levere regnskapstjenester av høy kvalitet til kundene.

For Norden samlet vil det være en styrke å kunne kommunisere et felles fundament.

Sverige og Finland har ingen offentlig autorisasjonsordning som vi har i Norge. For disse landene vil det bidra til økt legitimitet for de standarder som utvikles i foreningsbasert regi.

Regelverksheftet elektronisk

Etter ønske fra dere medlemmer har vi snudd oss rundt og laget en pdf av det nye regelverksheftet, med klikkbar innholdsfortegnelse. Vi varsler på regnskapnorge.no når den er tilgjengelig!

Forenklingskonferansen

Vi teller ned til Forenklingskonferansen 2017 som går av stabelen 19. september. Hovedtema i år er digitalisering og smart regulering.

Med oss på «talerstolen» har vi bl.a. Skattedirektøren, Hans Christian Holte, leder for Regelrådet, Sandra Riise og Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying i Abelia. Vi får også høre Paul Mollerup fra The Danish

Implementation Council snakke om smartere regulering og praksis for implementering av EU-rett i Danmark.

Deltakelse er gratis og konferansen arrangeres i samarbeid mellom Regnskap Norge, Revisorforeningen og NHO.