Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 35

Christines hilsen uke 35

Kontrollørsamling, ikrafttredelse av ny organisering, styrets forventninger og fullbooket Overskudd.

31.08.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Styret

Styrets forventninger, ny organisering og utvidet fagsupport

Etter forrige ukes styremøte kan vi oppsummere at vi fremover vil jobbe for enda bedre kommunikasjon, informasjon og synlighet for bransjen. 

Styret har store forventninger til den nye organisasjonen og er spesielt fornøyd med en tydeliggjøring av det næringspolitiske arbeidet, etableringen av et medlemssenter med utvidet fagsupport og satsningen på strategiske møteplasser. 

Den nye organisasjonen trer i kraft fra 1. september og utvidet åpningstid hos fagsupport vil gjelde fra og med 1. oktober. 

Møteplasser

Når det gjelder arbeidet med å utvikle møteplassene for medlemmene så har administrasjonen fått konkrete innspill fra Storforum, og vil jobbe med å realisere disse i løpet av høsten. 

Planleggingen av årets ERFA-lederkonferanse er i gang, og arrangementet finner sted i starten av november.

Vi har fått tilbakemeldinger fra nettverket om at medlemmene ønsker mer involvering i slike arrangement. Det er derfor etablert en arbeidsgruppe med fire deltakere fra ERFA-nettverket og to fra Regnskap Norge. Disse er Steinar Wehus fra ERFA Vest-Agder, Ove Ellingsen fra ERFA Hordaland, Marit Sibbern fra ERFA Vestfold, Anita Winther fra ERFA Troms, og Inger-Lise Haare og Ragnhild Skahjem Tofastrud fra Regnskap Norge. Sammen skal gruppen lage en god agenda for lederkonferansen.

Overskudd 2017

Nå er vi straks klare for høstens store happening, Overskudd 2017, og det er med stor glede vi kan si at arrangementet er fulltegnet de to første dagene og at vi nå opererer med venteliste. For etternølere er det ennå mulig å melde seg på nettverksbyggende festmiddag, torsdag kveld, hvor Erik Solbakken og Hasse Hope står for underholdningen.

Det er også mulig å melde seg på fredagens IT-konferanse i regi av Computerworld. Her er agendaen

Kvalitetskontroll og kontrollørsamling

Denne uken møttes 35 autoriserte, praktiserende regnskapsførere til kontrollørsamling på Gardermoen. Samlingen forbereder dem til høstens kvalitetskontroll av rundt 350 medlemsbedrifter. Gjennom kontrollen skal vi etterse at virksomheten drives etter de kvalitetskrav som stilles i regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk. Bestått kontroll er et kvalitetsstempel, og det er stadig flere som ser verdien av å formidle det som vitnesbyrd til sine kunder.

Konsentrerte kontrollører på kontrollørsamling

Regnskap Norges kontrollører kommer til deg som en god kollega, med lang erfaring. De har alle vært gjennom den samme kontrollen selv, og vet hva det innebærer. Bruk dem gjerne som rådgivere om du lurer på noe i forbindelse med kontrollen!

Kontrollskjemaene som brukes er tilgjengelige på regnskapnorge.no. Dersom du ikke er tatt ut til kontroll i år, er det full anledning til å bruke dem som et verktøy i egen kontroll og kvalitetssikring internt. 

Vi minner også om at Regnskap Norge har tilbud om en veiledningstjeneste for dem som ønsker hjelp til å forbedre sine rutiner og kvalitetssystem. Veiledningens innhold bestemmes konkret ut fra hva den som etterspør tjenesten ønsker / har behov for å få diskutert. Hvis det er av interesse, ta kontakt eller les mer om veiledningstjenesten her. 

Tips

Andre pulje med skatteoppgjør er nå tilgjengelig og du kan sjekke skatteoppgjøret for kundene. Bistå dem gjerne ved eventuelle klager!