Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

Høyere sykepengedekning til selvstendig næringsdrivende fra 1. oktober

Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse videreføres

Det er gledelig at kapitalkravet for de minste ASene reduseres til kr 30 000 fra neste år. Selv om intensjonene var å redusere kapitalkravet og revisors lovpålagte bekreftelse, klarer departementet ikke å oppfylle alt.

Les mer