Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 41

Christines hilsen uke 41

Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger, vi vurderer forslagene i statsbudsjettet og har vært i møte med Finanstilsynet.

13.10.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Noen av oss i diskusjon om forslagene i Statsbudsjettet. Fra venstre Christine Lundberg Larsen, Per-Ole Hegdahl, Knut Høylie og Hanne Opsahl.

Medlemssenteret får gode tilbakemeldinger

De siste to ukene har jeg fått flere hyggelige tilbakemeldinger fra medlemmer som opplever at vi har høy tilgjengelighet på telefon, er veldig hyggelige å prate med og at de får svært god oppfølging. Det er godt med en god start, og supert med tilbakemeldinger fra dere! 

Statsbudsjettet

Det knytter seg alltid spenning til fremleggelsen av Statsbudsjettet, som også sparker i gang et oppfølgingsapparat hos oss. Vi har publisert en oppsummering av forslagene i statsbudsjettet som gjelder skatt og avgifter. I tillegg vurderer vi  hvilke saker vi skal kommentere og mene noe om. Vi har allerede meldt oss på den åpne høringen i Finanskomiteen 23.–24. oktober. Her kommer det mer informasjon!

Møte med Finanstilsynet

Vi har hatt møte med Finanstilsynet som virkelig setter pris på den gode jobben autoriserte regnskapsførere gjør for kundene sine. Regnskapsbransjen betjener drøyt 410’ av de rundt 560’ virksomhetene i Norge, og Finanstilsynet ser på oss som «økonomisjefen» for en stor del av norsk næringsliv – noe som befester regnskapsførernes posisjon som næringslivets nærmeste hjelper og støttespiller!

Hvert år har vi to faste kontaktmøter med Finanstilsynet der vi utveksler informasjon og erfaringer, og drøfter aktuelle saker for bransjen. Foruten å oppdatere hverandre på nytt i de to organisasjonene og generelle utviklingstrekk, snakket vi blant annet om resultater og planer for tilsynsvirksomheten og arbeidet i lovutvalget. Finanstilsynet stiller seg bak autorisasjonsordningen for regnskapsførere og den verdien bransjen bringer, ikke bare overfor sine kunder, men også i et større samfunnsøkonomisk perspektiv. 

Finanstilsynet gjør en svært god jobb som lovforvalter og tilsynsorgan for regnskapsførerne, og vi setter stor pris på kontakten og det gode samarbeidet vi har. 

Ny kurssesong

Det jobbes iherdig på huset med neste års kursmeny, og om du har innspill til tema og vinklinger for nye kurs setter vi pris å høre fra deg!