Top
GP Økonomi / Forretningsutvikling  / Våkn opp, kjære ledere

Våkn opp, kjære ledere

Norske ledere liker å tro at de er flinke på digitalisering, men vi er faktisk blant de dårligste i klassen.

16.10.17

Skrevet av  Ildsjelene for digitalisering

Del

En ny studie av Sannes og Andersen (BI) viser at norske ledere bruker langt mindre tid på å diskutere teknologi enn både amerikanske og asiatiske kollegaer. Vi bruker også i mye større grad IT-budsjettene på å holde liv i gamle og utdaterte systemer, fremfor det vi burde gjøre: utvikle nye produkter og forretningsmodeller.

Ofte handler det ikke om vilje, men kultur. Det viser en fersk rapport fra Microsoft og Qvartz. Store norske virksomheter har typisk liten toleranse for at initiativ kan feile, og dette fører til at tiden fra idé til virkelighet blir for lang. De digitale talentene som kunne fått til endring, foretrekker ofte å jobbe for nye og små virksomheter, der man har en mer leken tilnærming til problemløsning.

Like fullt anser majoriteten av norske bedrifter seg som langt fremme på digitalisering. Denne sviktende virkelighetsoppfatningen er kanskje det farligste av alt. For vær ikke i tvil; Norge står overfor en storm. Den har allerede snudd alt fra underholdnings- og mediabransjen, til transport og overnatting på hodet, og langt flere bransjer står for tur.

I møte med så komplekse og uoverskuelige endringer, er det fort gjort som leder å bli oppgitt, eller tenke at «dette gjelder ikke meg». Noen kutter gjerne litt i kostnadene og håper at det hele går over. Eller de gjør overfladiske grep for å vise at digitalisering er på agendaen.

Men når verden endrer seg i rasende fart, er det ikke nok å lansere en ny app, eller å opprette en innovasjonsgruppe. Du må la digitaliseringen gå løs på kjernen av det du gjør; selve forretningsmodellen.

Vi ønsker ikke her å svartmale, men heller å motivere til å gripe de enorme mulighetene som ligger i teknologiskiftet. De virksomhetene som tar grep nå, kan ha en svært lys fremtid i møte. Med våre flate organisasjoner, høye utdannelsesnivå og tradisjon for automatisering, er Skandinavia usedvanlig bra rigget for å ta den digitale ledertrøyen.

Så kjære leder og styremedlem. Gå foran speilet, og rop til deg selv:

Jeg skal digitalisere, jeg skal ikke dø!

Her er ti konkrete grep du kan gjøre allerede nå

  • Erkjenn at du må endre deg: Digitalisering handler først og fremst om endring, mens teknologien bare er en driver. Derfor kan det ikke overlates til IT-sjefen alene. Erkjenn at digitalisering er noe organisasjonen din må jobbe aktivt med, og forankre det hele veien til toppen.
  • Omstill ledelsen: Fyll toppen med kompetanse og drivkraft på omstilling og digitalisering. Styret må få digitalisering på dagsorden ved å stille de riktige spørsmålene. Ledelsen kan ikke kun måles på resultater, men også på om forretningsmodellen vil evne å overleve i fremtiden.
  • Forstå hva du tilbyr: Kunden vil ikke kjøpe en 5 millimeter drill, de vil ha et 5 millimeter hull i veggen. Forstå hvilke behov du egentlig dekker for kunden, og let etter ny teknologi som gjør det mulig å løse behovet på en smartere måte. Se gjerne til utlandet for å fange opp endringer tidlig.
  • Tenk utenfor egen bransje: Den tradisjonelle inndelingen av bransjer blir stadig mindre relevant, ettersom ny teknologi fjerner inngangsbarrierer. Spør deg heller i hvilket marked nettopp din organisasjon kan gjøre en virkelig forskjell.
  • Skill på små og store avgjørelser: Det er veldig få avgjørelser som ikke kan reverseres om det viser seg at du tok feil. Likevel har vi en tendens til å bruke like mye tid og ressurser på alle avgjørelser vi tar. Tar du hurtige avgjørelser på det som er reverserbart, vil du også innovere raskere – og folk vil ha det morsommere på jobb.
  • Sats på talentene: Det er ikke topplederne, men små team med talentfulle mennesker som kommer til å bygge fremtiden. Bygg et miljø som tiltrekker den beste kompetansen, og gi dem frihet til å skape.
  • Prøv alle idéene: Ingen vet på forhånd på hva som vil lykkes. Fjern heller hindringene i organisasjonen, så det er lett for ansatte å teste og forkaste idéer i en tidlig fase.
  • Ikke gjør alt selv: Du trenger ikke alltid løse alle oppgavene i egen virksomhet, bruk heller nettverket rundt deg. Det er alltid noen der ute som kan få jobben gjort, og ofte mer effektivt.
  • Øk frekvensen på IT-leveransene: Ikke bare se på evnen til å redusere kostnader på IT, men også i hvor stor grad dere evner å bruke ny teknologi til å forbedre kjernevirksomheten, og hvor raskt dere klarer å bygge og lansere ny funksjonalitet.
  • Bygg rett kultur: Den største bremsen for gode idéer er kulturen din, og den kan ikke all verdens konsulenter og rapporter endre. Ha fokus på verdier og «passion», vis veien med konkrete eksempler, og få stilnet kreftene som kjemper for at ting forblir som de alltid har vært.

Lykke til!

Ildsjelene for digitalisering: Øystein W. Høie, Teknisk Ukeblad Media – Øystein Vandvik, Miles – Jean-Luc Orgeret, Miles – Inger Lin Skjerve, Innovate – Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge.

Artikkelen ble første gang publisert i Dagens Perspektiv