Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 42

Christines hilsen uke 42

Fagdagene er i gang, vi har vært med på paneldebatt hos Virke, spilt inn film om bransjen og holdt IT-forum.

20.10.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge IT-forum

Fagdagene er i gang!

Denne uken har vi hatt fagdager med over 800 deltakere i Oslo – god stemning og gode kurs! Samtidig har vi også hatt fagdagskurs i Stavanger og Trondheim. Frem til jul er vi til stede i tre byer hver uke.

Verdien av kompetansekrav

Vi har vært i paneldebatt på Virke Inkassos fagdag, der temaet var verdien av kompetansekrav. Virke har på trappene et forslag om økte kompetansekrav for personer med personlig inkassobevilling, fastsatt på foreningsnivå, som går utover reglene i inkassoloven.

Regnskap Norge var, sammen med Norges Eiendomsmeglerforbund og Finansnæringens autorisasjonsordninger, invitert for å fortelle om innhold i og erfaringer med kompetansekrav fra egne bransjer. Selv om autorisasjonsordningene har ulik innretning, har de bidratt til økt kvalitet og profesjonalitet i tjenesteleveransene for alle. For vår egen bransje har effekten vært betydelig.

125 deltakere fra inkassobransjen var tilstede. En bonus ved å få taletid på slike arrangementer er selvfølgelig synliggjøringen det gir regnskapsbransjen og foreningen.

Regnskap Norge IT-forum

Onsdag denne uken var 14 systemleverandører samlet til halvårlig møte i Regnskap Norge IT-forum. Forumet har eksistert i 7 år og har som formål å styrke relasjonen mellom systemleverandører og regnskapsbransjen – og fremme standarder. 

Et tema som ble tatt opp var resultatene fra arbeidet med kravspesifikasjonen ved utkontraktering av programvare og drift. Dette er et svar på Finanstilsynets bemerkninger ved IKT-tematilsynet i 2015. Formålet med kravspesifikasjonene er å sikre ivaretakelsen av regnskapsførers ansvar ved utkontrakteringen. Med noen mindre justeringer er denne klar til å forankres i avtaleverket mellom regnskapsfører og systemleverandør. 

Status på implementering av SAF-T eksport og import viser at flere leverandører sitter på gjerdet til det blir forskriftskrav. Les gjerne artikkelen vår om smart bruk av SAF-T, og bli med på å etterspørre denne funksjonaliteten! 

Andre temaer oppe til diskusjon var systemmessige utfordringer ved GDPR, analysefunksjonalitet i systemer for mersalg til kunder, Nordic SmartGovernment og KS Komplett som skytjeneste. 

Film om det moderne regnskapskontoret

Denne uken fikk Økonomihuset på Hønefoss besøk av et filmcrew, for å spille inn en kort film om det moderne regnskapskontoret. Filmen viser ulike roller og oppgaver på et moderne regnskapskontor.

Kristin foran kamera blir intervjuet av Tine, begge ansatt i Økonomihuset på Hønefoss. Marius fra MG Film er produsent

Vi ønsker å vise nye og uerfarne en spennende bransje, og filmen vil også brukes i rekrutterings- og informasjonsøyemed. Filmen vil lanseres med det nye Medarbeiderprogrammet ved årsskiftet 2017/2018.

Medlemsmøter

Til uken sender vi ut invitasjoner til medlemsmøter i november og desember. Vi kommer til Tromsø, Sandefjord, Stavanger, Bergen, Oslo og Trondheim, og vil også holde et webinar. Vi tar opp aktuelt stoff innen temaene kundekommunikasjon, prismodeller og lønn/HR.

Håper å se deg!