Top
GP Økonomi / Bokføring  / Hva skjer på bokføringsområdet?

Hva skjer på bokføringsområdet?

Nye krav til kassasystemer endrer reglene for registrering og dokumentasjon av kontantsalg, ny mva-melding og ny ordning for innførselsmerverdiavgift fra 2017 samt SAF-T som standard dataformat er blant nyhetene innen bokføringsområdet i 2017.

25.10.17

Skrevet av  Jan Terje Kaaby, Regnskap Norge

Del

Informasjon og påmelding nettkurs: Bokføring 2017 – nyheter

Nye krav til kassasystemer

Alle kassasystemer som tilbys til bokføringspliktige, må fra 01.01.17 ha en produkterklæring på at systemet er i samsvar med kravene i kassasystemlov og -forskrift. Fra 01.01.19 blir det krav om at de bokføringspliktige må benytte et slikt kassasystem med produkterklæring.

I den sammenheng skjer det også endringer i bokføringsforskriftens regler om registrering og dokumentasjon av kontantsalg. Det blir blant annet nye unntak fra plikten til å følge kassasystemreglene, herunder for bokføringspliktige med svært lite kontantsalg og bokføringspliktige som velger å utstede salgsdokumenter i form av kontantnotaer som er i samsvar med reglene om innhold i kredittfakturaer. Salg over internett og ved postoppkrav vil heller ikke lenger anses som kontantsalg.

Ny mva-meldingen og ny ordning for innførselsmerverdiavgift

Fra 1. termin 2017 har merverdiavgiftspliktige levert en ny og utvidet skattemelding for merverdiavgift (mva-melding), med flere og mer oppdelte poster enn før.

Samtidig fikk vi også en ny ordning som innebærer at kjøper selv må beregne, bokføre, spesifisere og rapportere grunnlaget for merverdiavgiften ved innførsel av varer. Endringene har gjort at kravene til dokumentasjon, bokføring og spesifisering i forbindelse med innførsel av varer har blitt endret. I tillegg til å måtte bokføre transaksjoner med mer detaljerte mva-koder eller kontoer, må den bokføringspliktige også selv dokumentere grunnlaget for merverdiavgift ved innførsel av varer.

SAF-T som standard dataformat

Standard Audit File – Tax (SAF-T) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Formålet er å lette offentlige myndigheters kontrollarbeid gjennom at de får tilgang til alle regnskapsdata i et fast format og med en fast struktur. Et standardformat vil også være en fordel ved bytte av regnskapssystem og regnskapsfører, med behov for overføring av regnskapsdata.

Bruk av SAF-T innebærer at den bokføringspliktige i bokføringen sin enten må benytte standard kontoplan og standard mva-koder, eller ha et system som «kobler» systemets egne kontoer og koder mot standardene i SAF-T når regnskapsdataene skal eksporteres. Reglene om SAF-T Regnskap er p.t. ikke vedtatt.

Disse og andre bokføringsnyheter kan du høre mer om i nettkurset Bokføring 2017 – nyheter.