Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 43

Christines hilsen uke 43

Høring i Finanskomiteen og fremtidens offentlige dataløsninger er noe av det som har stått på blokka denne uken.

27.10.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Administrerende med fagekspertene som var involvert i høringsarbeidet. F.v.: Knut Høylie, Heidi Sulusnes, Christine Lundberg Larsen og Per-Ole Hegdahl.

Høring i finanskomiteen

Denne uken stilte vi i høring i Finanskomiteen i forbindelse med statsbudsjettet. Vi konsentrerte oss om tre saker; viktigheten av tilstrekkelig bemanning i skatteklagenemnda, og forenklinger i reglene for henholdsvis naturalytelser og rapportering av utenlandske skattytere. Du kan lese mer om budskapet vi brakte i denne artikkelen.

Det er knapp tid fra statsbudsjettet fremlegges til høringen i komiteen, og aktiviteten har vært høy internt. Flere av våre dyktige fageksperter har vært involvert for å få opp budskapet, og ikke minst i en god og tilgjengelig form.

Fremtidens offentlige dataløsninger

Vi har hatt flere viktige møter om fremtidens offentlige dataløsninger. Blant annet med Brønnøysundregistrene og flere andre etater om felles fremtidig offentlig varslingsstrategi, hvor regnskapsføreres og revisorers interesser som fullmektiger selvsagt står sentralt. Dette handler om en løsning det tar noe tid å utvikle, men det arbeides også med en midlertidig løsning spesielt rettet mot regnskapsførere. Vi forventer at den midlertidige løsningen kommer på plass fra desember.

I tillegg har vi deltatt i Brønnøysundregistrenes brukerråd, hvor vi blant annet fikk presentert status i forenklingsarbeidet og ikke minst den nye Altinn-versjonen. Altinn kommer i delvis ny drakt i november, og det blir nok betydelig enklere å orientere seg i portalen. Dette gjelder ikke minst for lite erfarne brukere.

Et tredje møte var med Skattedirektoratet, som presenterte sine foreløpige ideer for fremtidig mva-rapportering. Her var vi ikke tilfreds med det som ble lagt frem og saken vil bli fulgt opp tett fra vår side. En kuriositet verdt å nevne er at Regnskap Norge ble etablert nettopp som en følge av at Norge innførte merverdiavgift i 1969.

ERFA Sogn og Fjordane og Høgskulen på Vestlandet samarbeider

Vi har besøkt ERFA-gruppen i Sogn og Fjordane denne uken. Der fikk vi innblikk i hvordan de samarbeider med Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal, om praksisplasser. Først gjennomførte de en pilot, der fire studenter fikk praksisplass i lokale regnskapskontorer. Tre av studentene endte opp med jobb i det samme selskapet de var i praksis hos, og den siste fikk jobb i et annet selskap nærmere hjemmet.

I år har femten studenter praksisplass ved et regnskapskontor tilknyttet ERFA i Sogn og fjordane. Praksisordningen er for studenter i 5. semester. Tilbakemeldingene tyder på at ordningen fungerer veldig bra og er verdifull for alle involverte. Studentene får erfaring fra et selskap og en mulighet til å vise seg som potensiell ny medarbeider, Høgskulen kan med tilbudet tilby studentene praktisk erfaring, og regnskapskontorene får inn dyktige nye medarbeidere. Dette er også et verdifullt samarbeid for lokalsamfunnet som med utplasseringene får vist studentene hvilke muligheter de har i nærområdet.

Det blir spennende å følge dette samarbeidet videre! 

ERFA Sogn og Fjordane og Høyskolen i Sogndal

F.v.: Jon Gimmestad, Irene Mirkovic Sønnervik og Ove Ellingsen fra ERFA Sogn og Fjordane, Inger-Lise Haare fra Regnskap Norge, Leif Jostein Longvanes og Mona Kristin Nytun fra Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal.

Musikkbransjen og regnskapsbransjen

Torsdag denne uken var jeg en av foredragsholderne under 24SevenOffice’s event CloudCamp. Da jeg skulle stå på scenen på Rockefeller og fortelle om regnskapsbransjens fremtid, ble det helt naturlig å dra paralleller til musikkbransjen, som jo også har gått gjennom et enormt skifte. Vi har ikke sluttet å høre på musikk, og artistene appellerer fortsatt med sin skaper- og formidlingsevne. Men musikkbransjen har vært nødt til å endre seg – med sine forretningsmodeller, organisering og prosesser.

De må utnytte mulighetene som ligger i teknologien. Det samme må vi. Teknologi er hverken god eller dårlig, det er hvordan vi tar den i bruk som er avgjørende. Vi er mange som er optimistiske og ser lyst på fremtiden. Jeg håper vi kan inspirere hverandre, så dette blir en god reise for så mange som mulig.

Christine på Rockefeller