Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 44

Christines hilsen uke 44

Resultatene fra systemundersøkelsen er publisert, og vi kan melde om god møteaktivitet de siste dagene. Har du meldt deg på medlemsmøtet?

03.11.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

En engasjert referansegruppe. F.v.: Christine Lundberg Larsen, Trude Tvedt (Økonova), Rune Norbakk (Azets), Roald A. Haugesten (Adacc Regnskap), Hanne Opsahl (Regnskap Norge), Liv Valentinsen (Valid Regnskap), Anne-Berit Sprakehaug (Overskudd Regnskap), Marius Berg (KPMG) og Simon Dahl (Saga Services). Ole Johan Bueklev (Netledger ProØk) var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Lovarbeidet

Vi har gjennomført møte med vår interne referansegruppe til lovarbeidet. Referansegruppen ble tidlig etablert som støtte til Regnskap Norges representant i revisor- og regnskapsførerlovutvalget, og består av åtte autoriserte regnskapsførere fra medlemsmassen – som speiler både de små og store virksomhetene. 

Med det grunnarbeidet som er gjort til nå, føler vi oss trygge på at vi har staket ut en god kurs for det videre arbeidet. Selv om hovedelementene er på plass, fortsetter likevel aktiviteten i gruppen. Vi legger opp til å samles mellom hvert lovutvalgsmøte for å avstemme og diskutere spørsmål, og annet som kommer opp underveis.

Referansegruppen er en viktig sparringspartner for oss i utviklingen og forankringen av de meningene Regnskap Norge bringer inn i lovutvalget. 

SAF-T forvaltningsorgan

Forvaltningsorganet har nå hatt sitt andre møte, med Skattedirektoratet, Revisorforeningen og Regnskap Norge som faste medlemmer. I tråd med forarbeidene skal vedlikeholdet av SAF-T-formatet være et samarbeid mellom det offentlige og næringslivet.

Bruk av standarden er per i dag frivillig, og det er ingen ny informasjon om endringer i bokføringsforskriften om SAF-T før nyttår. Dette ligger nå hos Finansdepartementet, og dersom det drøyer kan vi risikere implementering først i 2020. Vi jobber derfor med å sikre fremdriften, for at SAF-T så snart som mulig skal bli en standard alle benytter.

Møte i Kvalitetskontrollutvalget

Kvalitetskontrollutvalget har gjennomført sitt første møte for sesongen 2017. Her ble i underkant av 50 kontrollrapporter behandlet. Neste møte i utvalget er satt til 14. og 15. desember.

Hvert år gjennomfører Regnskap Norge rundt 350 stedlige kontroller av medlemsbedrifter, etter retningslinjer fra Finanstilsynet. Kontrollene gjennomføres av 35 erfarne autoriserte regnskapsførere.

Kvalitetskontrollutvalget. F.v.: Erling Vestgård (Adwice Vest-Lofoten), leder av utvalget Astrid D. Tveter (seksjonssjef, Skattedirektoratet), Liv Veiteberg Braaten (Regnskap Norge), Kari-Anne Borch (Økonomisenteret AS), Terje Melhus (Azets Insigt AS) og Ellen Egenæs (ABR Regnskap AS).

Kvalitetskontrollutvalget. F.v.: Erling Vestgård (Adwice Vest-Lofoten), leder av utvalget Astrid D. Tveter (seksjonssjef, Skattedirektoratet), Liv Veiteberg Braaten (Regnskap Norge), Kari-Anne Borch (Økonomisenteret AS), Terje Melhus (Azets Insigt AS) og Ellen Egenæs (ABR Regnskap AS).

Årets system- og teknologiundersøkelse

Nylig publiserte vi resultatene av årets system- og teknologiundersøkelse, hvor du blant annet kan se hvor fornøyde brukerne er med de ulike regnskapssystemene.

Medlemsmøter

Husk å melde deg på medlemsmøtet om du ikke har gjort det ennå! Møtene avholdes flere steder i månedsskiftet november-desember. I tillegg holder vi et webinar, for at vi skal nå så mange som mulig av dere. På agendaen står kundekommunikasjon, lønn & HR, og forretningsmodeller, som vi opplever er aktuelt stoff for veldig mange. Medlemsmøtene er en viktig arena, både for deg som medlem og oss som medlemsorganisasjon.