Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 45

Christines hilsen uke 45

Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper, sirkulær økonomi på agendaen og møte i Lovutvalget.

10.11.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Høytidelig signering av felles nordiske prinsipper. F.v. sittende: styrelederne Antti Rantalainen (FIN), Katarina Hedström Klarin (SWE) og Tony S. Olsen (NO). Bak f.v.: de administrerende; Antti Soro (FIN), Roland Sigbladh (SWE) og Christine Lundberg Larsen (NO).

Denne uken var ledergruppen og styret samlet med våre nordiske bransjekolleger. Vi står overfor mange av de samme utfordringene, og lærer mye av hverandre når vi møtes.

Felles prinsipper i Norden

Det var en historisk dag på tirsdag, da styrelederne fra regnskapsforeningene i Norge, Sverige og Finland signerte på en felles nordisk bransjenorm. Bransjenormen reflekterer overordnede prinsipper for utøvelse av regnskapsvirksomhet, for å sikre høy kvalitet i regnskapsleveransen til våre kunder. 

Norge er et foregangsland med sin offentlige autorisasjonsordning, og også vår standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) som er den malen norske regnskapsførere jobber etter. Den nordiske bransjenormen innebærer med andre ord ingen nye krav eller avvik fra GRFS, men sammenfatter retningslinjene på et overordnet nivå.

Det viktigste med den nordiske standarden for vår del, er at de samme prinsippene nå også er fundamentet Sverige og Finland utvikler sine nasjonale standarder etter. Dette gir den nordiske regnskapsbransjen en betydelig kraft, også i kommunikasjonen utenfor egne landegrenser.

Sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi står nå på den offentlige agendaen, og ble tatt opp i møtet med våre nordiske kollegaer. Vi forbruker i dag mer enn det som er bærekraftig. En del av de ressursene vi forbruker vil vi om ikke lenge gå tom for. Det er derfor et stort behov for å tenke nytt og ta vare på de begrensede ressursene.

Økonomien vil utvikle seg fra å være lineær til å bli sirkulær, hvor vi går fra å produsere, bruke og kaste til å gjenvinne det som produseres. 

I den sirkulære økonomien vil vi ha rollen som bedriftsøkonomen og bidra til at den blir selvgående og bærekraftig. Noen må sette det i system og lage bærekraftige forretningsmodeller. Jeg mener regnskapsførerne er de med best forutsetning for å bidra til praktiske og ryddige løsninger på dette.

Lovutvalgsmøte

Mandag var det møte i revisor- og regnskapsførerlovutvalget. Tema var lovens virkeområde (hva som skal utløse autorisasjonsplikt), og utdannings- og praksiskrav for å bli autorisert regnskapsfører.

Regnskap Norge går inn for å videreføre autorisasjonspliktens omfang i dag, og det ligger også an til å bli resultatet i utvalget. Derimot er det mer diskusjon om hva utdannings- og praksiskravet skal være. Det ble ikke tatt noen beslutninger, og temaet diskuteres videre i møtet i desember.

Regnskap Norge i media

Regnskap Norge har tidligere vært pådriver og fått gjennomslag for å fremskynde adgangen til å utbetale lønn med halv skatt til november. Det synes vi det var verdt å gi næringslivet en påminnelse om. 

Tolldagen 2017

Tolldagen er et årlig arrangement som arrangeres av Tolletaten for aktører som driver vareførsel over riksgrensen.

Advokat Erik Frøystad i Regnskap Norge ble invitert til å holde innlegg om erfaringer etter endringene i rapporteringen av innførselsmerverdiavgift. Innlegget ble holdt i samarbeid med personer fra Skatteetaten og Tolletaten. Temaet var ofte stilte spørsmål om innførsel hos Regnskap Norge og etatene, kontrollerfaringer/statistikk samt årsaker til feil.

GDPR – personvernforordningen

Vi får et økende antall henvendelser fra medlemmer om praktisk tilnærming til GDPR – personvernforordningen, og minner derfor om artikkelen Personvern for dummies som gir gode tips til å starte prosessen. 

Teknologi og innovasjon

For tiden ser vi nærmere på hvordan kunstig intelligens og lærende maskiner kan styrke medlemsrelasjonen gjennom smarte tjenester. Dette inkluderer fagsupport, medlemstjenester og kursadministrasjon.

Vi vil dele erfaringene fra prosjektene med dere etter hvert for inspirasjon og egenutvikling!