Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Sykmeldinger og sykepengesøknader (del D) blir å finne i Altinn.

15.11.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Derimot må vi håndtere inntektsopplysningsskjema på papir frem til i hvert fall 2019.

En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland og fylkene i Nord-Norge.

Regnskapsførers interesser

Regnskap Norge har et arbeid gående i forhold til hvordan digital sykmelding, oppfølging inntektsopplysningsskjema og forholdet til refusjoner kan håndteres mer ideelt der hvor regnskapsfører ivaretar hele eller deler av prosessen for sine kunder. Vi tar veldig gjerne imot innspill rundt dette til fagsupport@regnskapnorge.no.

Erfaringer, både positive og negative, fra dere som allerede har forholdt dere til den nye løsningen er veldig velkomment. Hvordan samspillet med kundene har fungert i forhold til tidligere er et eksempel på tematikk vi er veldig interesserte i å høre om. 

Orientering fra NAV

NAV har gitt oss en orientering om hvordan regnskapsfører skal forholde seg til den digitale sykmeldingen. Denne orienteringen gjengis i det etterfølgende.

Be om de rette tilgangene i Altinn

Hvis du som regnskapsfører håndterer sykmeldinger for kundene, må du be om at de gir deg de rette tilgangene til enkelttjenester i Altinn. Merk at dette er enkeltrettigheter, ikke roller:

1. «Sykmelding»

– gir tilgang til digitale sykmeldinger som arbeidstakeren sender fra nav.no.

2. «Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar»

– gir tilgang til å melde inn til NAV hvem som er nærmeste leder for den sykmeldte

3. «Søknad om sykepenger»

– gir tilgang til digital søknad om sykepenger som den sykmeldte har fylt ut og sendt inn fra nav.no.

Bare et fåtall medarbeidere skal ha tilgang

Av hensyn til personvernet er det viktig at det er et begrenset antall personer hos regnskapsføreren som kan hente sykmeldinger hos kunden. Les mer om tilganger i Altinn.

Lederne trenger ikke tilgang i Altinn

De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no: www.nav.no/dinesykmeldte. Her finner de både sykmeldinger og sykepengesøknader.

Hvis sykmeldingen er innenfor arbeidsgiverperioden, går sykepengesøknaden til arbeidsgiveren. Er den utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV. Bedriften får kopi dersom den forskutterer sykepenger for den ansatte. (Dere svarer på spørsmålet om forskuttering på skjemaet der dere oppgir nærmeste leder.)

Lederen får varsel fra NAV hvis den ansatte ikke har sendt inn søknaden etter 14 dager. Den ansatte kan fylle ut søknaden fra siste dag i sykmeldingen. Hvis dere eller lederen oppdager noen feil i utfyllingen, kan dere be den ansatte om å rette opp og sende søknaden på nytt.

Gå til riktig innboks

Fullstendig arkiv over sykmeldinger og sykepengesøknader finnes i Altinn. Husk å lete i riktig innboks, det vil si på kundens egen underenhet, ikke det juridiske organisasjonsnummeret.

Send inntektsopplysninger som før

Det eneste dere skal sende til NAV er inntekstopplysninger. Dette gjelder uansett om bedriften forskutterer sykepenger eller ikke. Foreløpig skjer det på papir som tidligere, men NAV jobber med en digital løsning også for inntektsopplysningene.

Digital søknad overstyrer papiret

NAV saksbehandler ikke del D på papir hvis den ansatte har valgt å levere den digitalt. Det er derfor ikke noe poeng å sende inn del D på papir etterpå.

Vil dere ha litt ekstra hjelp?

NAV arrangerer informasjonsmøter flere steder i landet. Se tid og sted for informasjonsmøtene.  

Man kan også ringe arbeidsgivertelefonen i NAV på 55 55 33 36 eller ta kontakt med arbeidslivssenteret i fylket.

Her legger NAV ut informasjon og svar på spørsmål: www.nav.no/digitalsykmelding.