Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 46

Christines hilsen uke 46

Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.

17.11.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Christine Lundberg Larsen innleder ERFA-lederkonferansen

ERFA-lederkonferanse

13.–14.november hadde vi ERFA-lederkonferanse på Hellerudsletta. Flere medlemmer delte sine erfaringer og fortalte om hvordan de jobber – til nytte og inspirasjon for alle som var der. Vi diskuterte hvordan ERFA-gruppene kan støtte opp rundt medlemmene i sine grupper og hvordan vi skal jobbe med endringer. 

ERFA-gruppene er ikke er en ensartet gruppe, men ulike både når det kommer til størrelse og behov. Sammen skal vi presentere bransjen vår utad, og dra nytte av hverandre.

Ny leder for strategiske møteplasser, Inger-Lise Haare, sier hun har hatt et særdeles positivt første møte med ERFA-lederne og gleder seg til samarbeidet fremover. Gjennom dialog og diskusjon har vi et godt utgangspunkt for å bidra til videreutviklingen i bransjen. 

Lønnsstatistikken 2017

Høsten har vært produktiv når det gjelder innsikt gjennom statistikk. Denne uken presenterte vi resultatene fra lønnsundersøkelsen 2017.Den viser blant annet at lønnsveksten i bransjen er 3,2 % sammenlignet med fjoråret.

Sammen med undersøkelsen har vi laget en lønnskalkulator der du kan legge inn parametere og få indikasjon på forventet lønnsnivå.

Husk at lønnsstatistikken og andre bransjestatistikker er tilgjengelige på regnskapnorge.no, og at du må være innlogget som medlem for å få tilgang.

Altinn-markering

Tirsdag var vi invitert til lansering av nytt design for Altinn. Regnskapsførerne er blant de klart viktigste brukergruppene, og har med det en sterk stemme inn mot utviklingen av løsningen. Denne stemmen bruker vi løpende og i de brukerfora som finnes.

På markeringen fikk vi fra scenen anledning til å poengtere viktigheten av god funksjonalitet, og betydning det har for regnskapsførers tjenesteleveranse. Og ikke minst, regnskapsbransjens betydning for sine kunder.

Altinn er rapporteringens motorvei. At det forplikter og skaper forventninger om stabilitet og fortsatt videreutvikling til beste for brukerne, var et hovedbudskap fra oss.