Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn

Spørreundersøkelse om varsling fra Altinn

Altinn arbeider med å etablere felles retningslinjer for varsling til regnskapsførere og revisorer. Som ledd i dette ønsker Altinn din hjelp.

20.11.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Varslingstjenesten det her er snakk om er en løsning som skal brukes av alle Altinn-etater overfor næringslivet, inkludert virksomhetenes fullmektiger som regnskapsførere og revisorer i denne sammenhengen er. Sentralt står hva dere ønsker varsler om, og hvordan varsling skal foregå.

I begynnelsen av desember kommer en løsning som skal fungere som en midlertidig løsning. Det undersøkelsen handler om berører ikke denne første løsningen, men om en løsning som skal lanseres noe frem i tid.

Du finner undersøkelsen her.

Nærmere om bakgrunn for undersøkelsen

Det er opprettet en arbeidsgruppe som ser på utfordringer knyttet til varsling i offentlig sektor. Etatene som er representert i denne arbeidsgruppen er KS, E-helse, SKD, NAV, Difi, SSB, Brønnøysundregistrene og Altinn. 

De siste årene har bruk av digitale tjenester for kommunikasjon mellom forvaltning og privatpersoner og virksomheter økt betraktelig. Mange av disse tjenestene er knyttet til meldingstjeneste som har medført en betydelig økning i utsending av varsel til privatpersoner og virksomheter. 

Forvaltningen har vært kritisert for å sende ut mange varsel. Revisorer og regnskapsførere som representerer flere virksomheter har vært spesielt kritiske til utstrakt bruk av varsel. Disse mottar svært mange varsel siden de mottar et varsel for hver virksomhet. Det har også vært kritisert at noen varsel anses å være uønsket informasjon (spam), og at innholdet i noen varsel er upresis og/eller mangelfull.

Samtidig har det fra regnskapsførere og revisorer vært etterlyst kopi av varsler som kun er sendt de næringsdrivende. 

Med bakgrunn i dette jobbes det nå for å etablere felles retningslinjer i offentlig sektor for utsending av varsel til virksomheter, og det er veldig viktig i dette arbeidet å få en god forståelse for hvordan dere som regnskapsførere og revisorer opplever dette, og at dere kan få gitt oss tilbakemelding fra et brukerståsted .

Frist for å svare på denne undersøkelsen er torsdag 30.11.17.

Klikk her for å komme til undersøkelsen. (Samme lenke som ovenfor.)