Top
GP Økonomi / Skatt  / Enighet om statsbudsjettet for 2018

Enighet om statsbudsjettet for 2018

Maskinskatten fjernes og opsjonsbeskatningen for nyetablerte mindre selskaper blir vesentlig bedre enn først foreslått. Det er gode nyheter for norsk næringsliv!

23.11.17

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Det har vært knyttet spenning til Statsbudsjettet, og hvordan Venstre og KrF ville påvirke det endelige resultatet.

Pengebruken og fordeling av budsjettmidler er politikk som engasjerer, og i disse diskusjonene synliggjøres partienes ulike ståsteder.

Mange vil ha mer, men for at det skal være noe å fordele må norsk næringsliv ha rammevilkår som bidrar til både verdiskapning og lyst til å satse.

Formuesskatt på arbeidende kapital blir dessverre ikke fjernet. Men, en utfasing av eiendomsskatt på maskiner og tilbehør, som også er en objektskatt, bidrar positivt til virksomhetenes bunnlinje. Dette åpner for nyinvesteringer og tryggere og flere arbeidsplasser.

Samtidig lempes det på beskatningen av personer som går inn på eiersiden i nyetablerte virksomheter, ved at skatteplikten først inntrer når verdiene realiseres.

Begge de nevnte budsjettendringene er viktige og gledelige nyheter for norsk næringsliv, mener administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

Vil du lese mer om budsjettforliket kan du gjøre det på henholdsvis Høyre og Venstres hjemmeside.