Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Hyretillegg blir skattepliktig fra 2018

Hyretillegg blir skattepliktig fra 2018

Budsjettavtalen på Stortinget fører til økt skattebyrde for sjøfolk.

30.11.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Foreløpig er det mangelfull informasjon om hva innføringen av skatteplikt på hyretillegg innebærer. I budsjettavtalen står det kun at skattefritt hyretillegg skal bidra med inndekning av 200 millioner kroner.

Vi forstår det som er sagt slik at det er det tariffmessige hyretillegget for egen kost som i dag er skattefritt etter skatteloven § 5-15 nr 1, som skal gjøres helt eller delvis skattepliktig fra 2018. I dag er inntil kr 16.500 skattefritt.

Vi vil oppdatere denne artikkelen når innstillingen fra Finanskomiteen til årets statsbudsjett foreligger.