Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / A-melding for desember 2017 – tvangsmulkt fra 24. januar

A-melding for desember 2017 – tvangsmulkt fra 24. januar

Fristen for å levere a-melding for desember 2017 er fredag 5. januar 2018. Påminnelsesbrev sendes ut 10. januar og vedtak fattes 17. januar.

07.12.17

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Regnskap Norge har fått opplyst fra Etatenes fellesforvaltning (EFF) at sanksjoneringsløpet for a-meldinger som gjelder desember 2017 ligger an til å bli som følger: 

  • 5. januar er frist for å levere a-melding for desember
  • 10. januar vil det bli sendt ut påminnelsesbrev til arbeidsgivere som ikke har levert a-melding
  • 17. januar vil det bli sendt ut vedtak om bruk av tvangsmulkt til arbeidsgivere som fortsatt ikke har levert a-melding. I dette vil det fremgå at tvangsmulkt vil løpe fra 24. januar
  • Fra 24. januar løper det tvangsmulkt

Dette innebærer at arbeidsgivere som leverer a-melding innen 23. januar, ikke blir belastet med tvangsmulkt.

Varsling til arbeidsgiverne skjer via Altinn. 

Fortsatt ikke varsling til regnskapsførere

Vi har ennå ikke fått endelig klarlagt om regnskapsførere vil få kopi av varsler om manglende innleveringer. Dessverre tyder mye på at varslingstjeneste ikke kommer på plass tidsnok til å rekke innleveringene for desember.  

Regnskapsførere som ønsker å kvalitetssikre om kunder kan ha mottatt varsel om bruk av tvangsmulkt, kan søke opp varsler via Altinns avanserte søk. Det kommer en ny løsning for avansert søk i løpet av desember, og vi vil komme tilbake til hvordan søket kan settes opp når vi blir kjent med løsningen. 

Innbetaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Frist for innbetaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift er mandag 15. januar.