Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / EFTA-domstolen gir klart svar på at reisetid er arbeidstid

EFTA-domstolen gir klart svar på at reisetid er arbeidstid

Er kjøring tilknyttet arbeidsoppdrag å definere som arbeidstid eller reisetid? Spørsmålet ble nylig fremlagt for EFTA-domstolen av Norges Høyesterett.

20.12.17

Skrevet av  adv. Per-Ole Hegdahl, Regnskap Norge

Del

Bakgrunnen for spørsmålet var Høyesteretts usikkerhet til tolkningen av rådsdirektivet som definerer arbeidstid.

Saken gjaldt en politimann som skulle utføre eskorteoppdrag. I den forbindelse måtte han kjøre fra hjemstedet innom en politistasjon for å hente tjenestevåpen, og innom en annen politistasjon for å hente en kollega.

Etter å ha plukket opp den andre politimannen trente de to på eskortekjøring og rekognoserte området der eskorteoppdraget skulle gjennomføres.

Det omtvistede spørsmålet var om tiden kjøringen tok fra hjemstedet og frem til eskortetreningen, og arbeidet med dette, var å anse som arbeidstid eller reisetid.

EFTA-domstolen tok utgangspunkt i rådsdirektivet (2003/88/EF), artikkel 2, og sammenholdt dette med norske regler i arbeidsmiljøloven § 10-1 som bestemmer at:

(1)   Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.

(2)   Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for arbeidsgiver.

Begge parter, både Den norske stat og politimannen, som hadde støtte av Politiets fellesforbund, var enige om at direktivet oppstiller tre kriterier som definerer arbeidstid. Disse er at arbeidstakeren må: 1) være i arbeid eller på arbeid, 2) stå til arbeidsgivers disposisjon, og 3) utføre sine arbeidsoppgaver eller plikter.

Det springende punktet i saken var om politimannen stod til disposisjon for arbeidsgiver fra han kjørte hjemmefra og til han startet arbeidet.

EFTA-domstolen uttaler om dette at statens påstand om at det bare er aktivt arbeid som kan klassifiseres som arbeidstid, ikke har hjemmel i direktivet.

Det eneste som bestemmes i direktivet er at hviletid er tid som ikke er arbeidstid, og de to begrepene er gjensidig utelukkende, uttalte EFTA-domstolen.

Etter en konkret vurdering kom EFTA-domstolen til at politimannens reise fra hjem til oppmøtested var å anse som arbeidstid.

Det ble ved denne vurderingen lagt vekt på at oppmøtestedet ikke var politimannens sedvanlige oppmøtested, at politimannen på hele reisen stod til arbeidsgivers disposisjon og at det politimannen gjorde frem til han ankom oppmøtestedet måtte anses som arbeid.

Regnskap Norges kommentarer

Merk at EFTA-domstolens rådgivende uttalelse kun er veiledende for Norge.

Høyesterett vil med stor sannsynlighet følge EFTA-domstolen, men endelig dom i saken kan ikke sies å foreligge før norsk høyesterett har avsagt dom.

I tillegg er det viktig å være oppmerksom på at denne saken handler om reisetid kontra arbeidstid i henhold til arbeidsmiljøloven. Avgjørelsen får derfor ingen betydning for den skattemessige vurderingen av yrkesreise kontra arbeidsreise.