Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Ny regel om påseplikt kan gjøre deg til lovbryter

Ny regel om påseplikt kan gjøre deg til lovbryter

1. januar trer en ny regel om påseplikt i kraft. Overtredelse av plikten kan i ytterste fall medføre straffeansvar.

20.12.17

Skrevet av  Hovedorganisasjonen Virke

Del

Fra 1. januar har du en plikt til å undersøke (påse) om de ansatte i overnattings-, serverings-, og cateringvirksomheter som din virksomhet kjøper varer og tjenester av, får de lønns- og arbeidsvilkårene som de har krav på etter nylig allmenngjort tariffavtale.

Hva er allmenngjøring av tariffavtale?

Allmenngjøring av en tariffavtale er kort fortalt et vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere i en bransje, uavhengig av om de i utgangspunktet er bundet av tariffavtalen eller ikke.

Hva er formålet med allmenngjøring?

Formålet med allmenngjøring er todelt. For det første skal allmenngjøringen sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har. For det andre skal allmenngjøring hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Hva er påseplikt?

Påseplikten innebærer at profesjonelle aktører som bestiller en vare eller en tjeneste av en virksomhet som er omfattet av en allmenngjort tariffavtale, skal undersøke om de ansatte der har de lønns- og arbeidsvilkårene som de har krav på etter den allmenngjorte tariffavtalen.

Hva innebærer bestillers påseplikt fra 1. januar 2018?

Fra 1. januar 2018 har ansatte innenfor overnattings-, serverings-, og cateringvirksomheter krav på minstelønn etter allmenngjort tariffavtale.

Det betyr for eksempel at dersom du bestiller møtemat fra et cateringselskap, så må du påse at de ansatte som har smurt rundstykkene får den lønnen de har krav på. Det samme gjelder dersom du arrangerer julebord eller andre arrangementer på et serveringssted, så må du påse at de ansatte der før lønnen de har krav på.

Påseplikten gjelder uansett om oppdraget er lite eller stort, så det er bare fantasien som setter grenser for hvilke eksempler vi kunne gitt her.

Hva skjer ved brudd på påseplikten?

Påseplikten kan i ytterste konsekvens medføre straffeansvar for bestiller. Ved overtredelse av informasjons- og påseplikten kan bestiller straffes med bøter eller fengsel i ett år. Ved grov overtredelse av bestemmelsene kan det ilegges bøter eller fengsel i inntil tre år. Allmenngjøringsloven innfører også et medvirkningsansvar. Dette innebærer at bestiller kan straffeforfølges dersom bestiller sin handling kan anses som medvirkning til det aktuelle lovbruddet.

Hvordan skal du forholde deg til den nye regelen?

Har du bestilt konferanse til neste år eller skal bestille overnatting, catering og servering snart, må du ta grep for å sikre at dere overholder reglene.

Gjør følgende:

  1. Send epost (eller utskrevet versjon) med teksten som du finner HER (krever innlogging)
  2. Be om bekreftelse eller underskrevet versjon tilsendt
Denne artikkelen er levert av Hovedorganisasjonen Virke, og inngår i et samarbeid om utveksling av artikler med Regnskap Norge.