Top
GP Økonomi / Bokføring  / SAF-T blir lovpålagt fra 2020

SAF-T blir lovpålagt fra 2020

Implementeringen skjer 10 år etter at Regnskap Norge startet arbeidet med standard dataformat.