Top
GP Økonomi / Forretningsjus  / Uendret forsinkelsesrente i første halvår 2018

Uendret forsinkelsesrente i første halvår 2018

Forsinkelsesrenten blir liggende på 8,5 prosent. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader økes til 380 kroner.