Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Lott eller part som er opptjent i 2017 og utbetalt i 2018

Lott eller part som er opptjent i 2017 og utbetalt i 2018

Frist for rapportering og betaling er henholdsvis 20. februar og 15. mars. Dessverre blir det beregnet forsinkelsesrenter, så dialog med kommunekasserer må påregnes.