Top
GP Økonomi / Skatt  / Spørsmål og svar om oppgaven «Betalinger til selvstendig næringsdrivende»

Spørsmål og svar om oppgaven «Betalinger til selvstendig næringsdrivende»

Hvem skal innrapporteres? Hva skal oppgaven inneholde? Hva er fristen og kan det ilegges tvangsmulkt? Dette er noen av spørsmålene vi gir svar på i denne artikkelen.