Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Nå omfattes hele landet av digital sykmelding

Nå omfattes hele landet av digital sykmelding

Arbeidsgivere vil fremover motta sykmeldinger og søknader om sykepenger elektronisk i Altinn.