Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Oppbevaring av regnskapsmateriale ved avvikling og konkurs

Skattedirektoratet har avgitt en prinsipputtalelse som tar for seg oppbevaringsplikt og dispensasjonsadgang ved opphør av virksomhet.