Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Endringer i hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet

Endringer i hvitvaskingsloven – veiledning om kontantforbudet

Fra 1. juli 2017 ble det innført forbud for forhandlere av gjenstander å motta kr 40.000 eller mer i kontanter.