Top
GP Økonomi / Skatt  / Regler om diettgodtgjørelse for 2018

Regler om diettgodtgjørelse for 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.