Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / Risikovurdering for å forebygge hvitvasking

Risikovurdering for å forebygge hvitvasking

Finanstilsynet legger til grunn at økt automatisering i regnskapsførselen øker faren for at mistenkelige transaksjoner ikke blir avdekket.