Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Har nyansatte rett til ferie?

Har nyansatte rett til ferie?

Arbeidsgiver skal påse at samtlige ansatte avvikler ferie hvert år, men hvordan er regelverket ved nyansettelser?