Top
GP Økonomi / Hvitvasking  / 66 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra regnskapsførere i 2017

66 meldinger om mistenkelige transaksjoner fra regnskapsførere i 2017

Revisorer rapporterte 51 MT-meldinger til Økokrim.