Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Resultatet fra kvalitetskontrollen 2017 er her

Resultatet fra kvalitetskontrollen 2017 er her

85 % fikk godkjent de ordinære kontrollene i 2017. Resultatene er dermed på samme nivå som foregående år. Oppfølgingskontrollene viser en betydelig forbedring, og hele 92 % ble godkjent.