Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Vi har sett på utviklingen i lønnsforskjeller hos autoriserte regnskapsførere, og om trendene følger samme mønster som vi ser ellers i samfunnet.