Top
GP Økonomi / Lønn & personal  / Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Utvikling i lønnsulikhet for autoriserte regnskapsførere

Vi har sett på lønnsulikheten hos autoriserte regnskapsførere, og om de med høyest lønn har hatt en mer positiv utvikling enn de som tjener minst.