Top
GP Økonomi / Mva  / Tekniske problemer i Altinn

Tekniske problemer i Altinn

Flere får ikke levert skattemelding for merverdiavgift på grunn av ustabiliteten forårsaket av en ny release.