Top
GP Økonomi / Skatt  / Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Høringssak om å overføre klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet

Finansdepartementet foreslår å overføre enkelte typer klagesaker fra Skatteklagenemnda til Skattedirektoratet. Regnskap Norge er sterkt kritiske til de forslagene som er fremmet, som vi mener svekker skattyternes rettssikkerhet.