Top
GP Økonomi / Arbeidsgiveravgift  / Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019

Skattedirektoratet foreslår at tips blir innberetningspliktig for arbeidsgiver fra 2019

Dersom forslaget vedtas blir det også plikt til å foreta skattetrekk i ytelsene. Arbeidsgiver blir dessuten belastet med arbeidsgiveravgift.