Top
GP Økonomi / Økonomistyring  / Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles

Ekspertutvalg anbefaler at formueskatten avvikles

Regjeringen har mottatt kapitaltilgangsutvalgets forslag for å forbedre næringslivets tilgang til økonomiske midler.