Top
GP Økonomi / Økonomistyring  / Utredning om næringslivets tilgang til kapital

Utredning om næringslivets tilgang til kapital

Kapitaltilgangsutvalget foreslår flere tiltak, blant annet når det gjelder koblingen mellom gründere og investorer. Det anbefaler dessuten at formueskatten avvikles.