Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endringer i NRS 16 Årsberetning

Endringer i NRS 16 Årsberetning

Regnskapsstandardstyret har med virkning for regnskapsåret 2017 endret NRS 16 Årsberetning som følge av endringer i regnskapslovens krav til informasjon om likestilling og diskriminering.