Top
GP Økonomi / Årsregnskap  / Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Endringer i NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Regnskapstandardstyret har endret NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner som følge av endringer i regnskapslovens krav til årsberetning.