Top
GP Økonomi / Skatt  / Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Utfylling av RF-1098 Formue av næringseiendom 2017

Som følge av upresis tekst i veiledningen har Skattedirektoratet valgt å presisere hvordan utfyllingen skal være i tilfeller hvor markedsverdi kreves lagt til grunn i formuesverdsettelsen.