Top
GP Økonomi / Avgift  / Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner vil tre i kraft fra 1. januar 2019

Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

04.04.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Kulturdepartementet har besluttet  at ny forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner skal tre i kraft 1. januar 2019. Det vil derfor ikke være noen endringer i regelverket for utarbeidelse av årets søknad med frist 1. september 2018.

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner har vært på høring. I høringsnotatet foreslo Kulturdepartementet at forskriftsendringene skulle tre i kraft fra søknadsåret 2018, men et flertall av høringsinstansene mente at endringene først bør gjelde fra søknadsåret 2019. Kulturdepartementet har valgt å lytte til disse innspillene.

Momskompensasjonsordningen utgjør mer enn 1,4 mrd. kroner og når ut til om lag 23 500 lag og organisasjoner.