Top
GP Økonomi / Bransjeaktuelt  / Skatteetaten overtar NAV Innkreving

Skatteetaten overtar NAV Innkreving

NAV Innkreving ble en del av Skatteetaten 1. april 2018.

04.04.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Overføringen har ikke noen betydning for avtaler og saker som er til behandling hos NAV Innkreving. I en overgangsfase vil det fortsatt hete NAV Innkreving. Adresse, telefonnummer og kontonummer for innbetalinger endres ikke.

Ny innlogget tjeneste

På nav.no/innkreving finner du en ny innlogget tjeneste for skriftlig kontakt med NAV Innkreving. Kontaktskjemaene ligger på Altinn og du logger deg på via ID-porten.

Det er også mulig å benytte tjenesten for de med fullmakt til å representere en bruker. 

Utbetalingsopplysninger i nettbanken

De som mottar barnebidrag vil fra 9. april ikke lenger finne utbetalingsopplysninger for bidrag på Ditt NAV. Detaljert informasjon om utbetalingene skal fremkomme av kontoutskriften i bidragsmottakers nettbanken.

Utbetalingene kommer da fra Skatteetaten og ikke lenger fra NAV. 

Informasjon og inngang på nav.no/innkreving

Det ligger mer informasjon på nav.no/innkreving, og der kommer man til de nye innloggede tjenestene for NAV Innkreving.

Skatteetaten er behandlende etat

Skatteetaten er fra 1. april behandlende etat, men innkrevingen gjøres fortsatt av NAV Innkreving (i loven kalt Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav) og reguleres i bidragsinnkrevingsloven.