Top
GP Økonomi / Skatt  / Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere

Vanlige feil i skattemeldinger fra fiskere

Skatteetaten har oppsummert hvilke feil de ser gjentar seg hos fiskere som driver enkeltpersonforetak.

04.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

I Skatteinfo nr 2 2018 oppsummerer skatteetaten hvilke erfaringer de har fra sine kontroller av skattemelding fra fiskere. Nedenfor gjengis hva skatteetaten tar opp som vanlige feil og mangler.

RF-1167/1175 Næringsoppgave

I næringsoppgaven er det viktig at post 0402 A og E er utfylt med riktig type næring (fiske og fangst) og beløp.

Dersom den skattepliktige driver flere næringer, må inntekten splittes på de ulike næringstypene i post 0402 i næringsoppgaven.

RF-1224 Beregning av personinntekt

Det samme gjelder post 1.35 i skjema for beregning av personinntekt.

Riktig næringstype er spesielt viktig for at trygdeavgiften ikke skal bli beregnet med for høy sats.

Utfylling av RF-1213 – del c – særskilt fradrag

Fiskere gis et særskilt fradrag med 30 prosent. Fradraget er begrenset til 150 000 kroner.

Beregningsgrunnlaget for enefiskere skal være nettoinntekt av fiske eller fangst. Det er derfor viktig at alle kostnader i næringsoppgaven som gjelder fiske tas med i fradragspostene 211-219.

Spesielt ved fellesfiske

Dersom det er utbetalt lott til andre, såkalt fellesfiske, må post 204 fylles ut. Brutto fangstinntekt og offentlig tilskudd ved fellesfiske skal føres i post 204.

Post 205 skal bare inneholde inntekt av enefiske. Egen lott fra delingsfangsten føres i post 241.

Postene 211-230 ved fellesfiske

Alle kostnader, unntatt utbetalt lott, tas med i fradragspostene 211-219.

Post 230 skal bare inneholde kostnader som gjelder enefiske. En må derfor fordele kostnadene i post 225 etter forholdet mellom post 205 (enefiske) og post 204 (fellesfiske).

A-meldingen

Skatteetaten minner også om at det er viktig at utbetalinger blir innberettet med riktig kode for behandlingsart på a-meldingen.

Feil kode for behandlingsart kan gi feil beregningsgrunnlag for både minstefradraget og det særskilte fradraget for fiskere.

Sjekk eventuelt veiledningen til a-ordningen, hvor du kan søke opp eksempelvis hyre eller lott og få veiledning på korrekt behandling.