Top
GP Økonomi / Skatt  / Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

Skattedirektoratet vil ikke prioritere skjemautskrifter i Altinn

I årene frem mot ny digital skattemelding ligger det an til at utskrifter i Altinn av skattemelding for aksjeselskaper og næringsoppgavene kun vil bli tilbudt som såkalt webskjema.

13.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Med bakgrunn i henvendelser fra medlemmer ba Regnskap Norge tidligere i år Skattedirektoratet om en forklaring på hvorfor Altinn ikke lenger inneholder de tradisjonelle og leservennlige utskriftene av skattemelding og næringsoppgaver.

Skjemaoppbygde utskrifter var noe vi fikk gjeninnført for noen år tilbake, og av hensyn til brukere av utskriftstjenesten var det skuffende å se at utskriftene på nytt baserer seg kun på utskrift av websidene. Endringen ble heller ikke drøftet med organisasjonene eller varslet i forkant.

Skattedirektoratet skriver følgende i sin tilbakemelding:

«Vi setter pris på dialogen vi har med bransjen og kan forsikre at innspillene er mottatt og  har vært nøye vurdert.  

Skatteetaten har imidlertid ikke kunnet prioritere å utvikle PDF- utskrifter av skjemaene RF 1028 (Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv.), RF 1175 (Næringsoppgave 1) og RF 1167 (Næringsoppgave 2) i år.  

Vi mener at behovene som ble skissert av dere er ivaretatt med muligheten til å lagre eller printe en utskrift av webskjema, men vi har forståelse for at mange ville foretrukket å beholde muligheten for en mer kompakt presentasjon av skjemainnholdet.  De berørte skjemaene kommer uansett til å bli utfaset i løpet av noen år med utvikling av ny digital skattemelding i perioden frem til 2021

Vi forstår svaret dithen at vi ikke kan forvente annen prioritering i perioden frem mot utfasingen av skatteskjemaene har funnet sted. Leservennlige utskrifter må derfor, gitt at vi ikke får Skattedirektoratet til å revurdere sin prioritering, hentes ut fra årsoppgjørssystemene.