Top
GP Økonomi / Medlemsaktuelt  / Christines hilsen uke 16

Christines hilsen uke 16

Nytt forenklingsprosjekt, nye utdanningsbehov og nye verktøy for effektive prosesser og gode beslutningsgrunnlag.

20.04.18

Skrevet av  Regnskap Norge

Del

Heidi Sulusnes, Per-Ole Hegdahl og Erik Frøystad var i møte om nytt forenklingsprosjekt hos Skatteetaten.

Regnskap Norge med i Skatteetatens nye forenklingsprosjekt

Vi er en aktiv pådriver for forenklinger, og nå har Skatteetaten og Finansdepartementet startet et nytt forenklingsprosjekt. Flere av næringslivsorganisasjonene var invitert til orienteringsmøte 19. april. Fra oss stilte Heidi Sulusnes, Erik Frøystad og Per-Ole Hegdahl.

Det er ingen tvil om at digitalisering og ny teknologi gir muligheter og utfordringer i hele verdikjeden for innrapportering. I tillegg er det behov for å samordne reglene som gjelder for skatt, merverdiavgift og regnskap. Regnskap Norge er positive til det arbeidet som er satt i gang. I det videre arbeidet vil vi ha fokus på at den pliktoppfyllende næringsdrivende får rammebetingelser som gjør det enkelt å drive virksomhet, fremfor å bruke tid og ressurser på rapportering og vurderinger av komplisert regelverk.

Morgendagens regnskapsførere, utdanningsbehov og bruk av kunstig intelligens 

Det er viktig at skolene fortsetter å utdanne gode regnskapsførere og økonomer, med kompetanse og ferdigheter tilpasset morgendagens behov.

Mandag besøkte Hans Christian Ellefsen, Hanne Opsahl og jeg Universitetet i Agder (UiA), og møtte de ansvarlige for regnskaps- og økonomistudiene med dekan Kristin Wallevik og universitetslektor Geir Haaland i spissen. Hensikten var å bidra med innsikt og se på regnskapsbransjens utviklingstrekk fremover, og de fremtidige utdanningsbehov det avleder. De 11 som stilte fra skolen fikk også en orientering om lovutvalgets forslag til utdanningskrav for å bli autorisert regnskapsfører. Vi opplevde stor interesse rundt de perspektivene vi brakte inn, og at synet på bransjens fremtid styrket seg positivt. Vårt budskap er tydelig og klart: Det er viktig at skolene fortsetter å utdanne gode regnskapsførere og økonomer, med kompetanse og ferdigheter tilpasset morgendagens behov.  

Med fra UiA var også Morten Goodwin, leder av Centre for Artificial Intelligence Research (CAIR), som ga oss status på sitt pågående arbeid rundt «Deep Learning in Accounting». Deep learning (dyp læring) er en underkategori av kunstig intelligens og lærende maskiner. I presentasjonen gikk Goodwin gjennom de anvendelsesmuligheter de ser for seg at dyp læring kan ha i regnskaps- og revisjonsbransjen. Oppfatningen etter innlegget er at dyp læring absolutt vil ha en viktig rolle fremover som verktøy for å effektivisere prosesser og gi godt beslutningsgrunnlag for regnskapsfører og revisor som de kan bruke i sitt arbeide mot kunden. Det var rimelig grei konsensus om at dyp læring ikke vil ta over yrkene, men fungere i samspill og forsterke leveransene og gi muligheter for nye. Vi lærte videre at teknologien fremdeles er i støpeskjeen, men at det er viktig å være tett på da utviklingen akselererer. Regnskap Norge vil absolutt følge med på denne teknologien, og ser frem til et godt samarbeid med forskningsmiljøene.