Top
GP Økonomi / Teknologi  / Gamle roller i Altinn er nå slettet

Gamle roller i Altinn er nå slettet

Dersom du ikke lenger har tilgang til kunde, må du få tildelt en av de nye rollene.

20.04.18

Skrevet av  Knut Høylie, Regnskap Norge

Del

Vi har fått informasjon om at gamle rolletildelinger til regnskapsførere og revisorer nå skal være slettet. I stedet er det de nye regnskapsfører- og revisorrollene som gjelder. 

Vi har tidligere skrevet om at slik sletting ville skje, sist i nyhet av 24. november 2017. Vi hadde gjerne sett at vi også kunne ha gått ut med nærmere dato for når slettingen ville skje, men vi mottok dessverre ikke noe varsel om dette før slettingen var gjennomført.

Disse rollene skal være slettet:

 • Utfyller/innsender
 • Regnskapsmedarbeider
 • Lønn og personalmedarbeider
 • Begrenset signeringsrettighet
 • Revisorattesterer
 • Primærnæring og næringsmiddel 

Det er roller som er tildelt via valget Klientdelegering som slettes. Roller som er tildelt enkeltvis fra foretak til person skal ikke bli påvirket. Det samme gjelder delegeringer som privatpersoner, typisk ektefeller til næringsdrivende, har gjort direkte til ansatte i regnskapsforetaket.

Er du usikker på om du fortsatt har tilgang til alle dine kunder, er det fare for at du må ta en gjennomgang av kundeliste opp mot Altinns aktøroversikt.

NYE ROLLER

De rollene som regnskapsførere og revisorer nå må ha er en av disse rollene:

For regnskapsfører:

 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere
 • Regnskapsfører lønn
  • gir tilgang til lønnsrelaterte tjenester, inkludert mulighet til å signere
  • den øverste rollen inkluderer rettighetene som denne rollen inneholder

Daglig leder og styreleder i regnskapsforetaket har de rettigheter de trenger i egenskap av nettopp disse rollene. Disse trenger derfor ikke en av de ovennevnte rollene.

For revisor:

 • Ansvarlig revisor
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, inkludert mulighet til å signere
 • Revisor
  • gir tilgang til alle relevante tjenester, uten mulighet til å signere

HVORDAN DELEGERE NYE ROLLER?

Du har to valgalternativer når det gjelder delegering av roller. Den ene er å delegere enkeltvis og den andre innebærer å delegere mange til en eller flere medarbeidere på fil. 

Les mer om såkalt klientdelegering hos Altinn.

Du kan også lese om hvordan du delegerer roller i vår artikkel om dette.